Kövess a motiváló tartalmakért!ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: "ÁSZF" – Bokori Áron egyéni vállalkozó – a továbbiakban: "Szolgáltató" – által a https://www.bokoriaron.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint a https://www.bokoriaron.hu/ (továbbiakban: "honlap") honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz,a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2023.01.01-tól visszavonásig.

Bokori Áron e.v. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A szolgáltató, a honlap üzemeltetője:
Név: Bokori Áron e.v.
Adószám: 67855481141
Nyilvántartási szám: 50859232
E-mail cím: bokori.aron@gmail.com

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott "START ÉLETMÓD KIHÍVÁS"-on keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható fizikai és közérzet javító online oktatóanyagokat, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás Tagjaival (a továbbiakban: "Tag").

A Szolgáltatás célja, hogy a Tagokat megismertesse az alakformálás életmódjával, gyakorlataival és az egészségtudatos életvitel kialakításával.

Adatgyűjtés

Bokori Áron e.v. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Bokori Áron e.v. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, illetve saját és együttműködő partnerei marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Tagok személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az bokori.aron@gmail.com elektronikus címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa Bokori Áron e.v.

Bővebb tájékoztatás: Adatvédelmi Tájékoztató

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, videók, cikkek, képek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Bokori Áron e.v.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Bokori Áron e.v.
A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni, vagy saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján.
A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket tovább értékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, tovább értékesítés, vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 100 (egyszáz) – szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak.

A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).
A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze.

A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Bokori Áron e.v. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.
A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

A Szerző fenttartja a jogot, miszerint 2023. május 1-ig lemondhatja indoklás nélkül a kihívást, egy héten belül visszautalva minden Résztvevőnek az általuk választott csomagok eredeti értékét.

Linkek

A honlapon és Művekben találhatóak linkek más weboldalakra. Bokori Áron e.v. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Bokori Áron e.v. kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Bokori Áron e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termékek megrendelését követően email-ben küldünk értesítést arról, hogy cégünk a megrendelést fogadta.

A szerződést Megrendelő a rendelés leadásával Bokori Áron e.v.-vel köti
(székhely címe: 1026 Budapest, Radna u. 5., adószám: 67855481141, nyilvántartási szám: 50859232)

A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi adómentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz.

A megrendelés után a számlát a teljes összegről 4-8 munkanapon belül postai, vagy elektronikus úton e-mailben küldjük.

Vásárlási útmutató

A honlap oldalain lehetőség van kihívással kapcsolatos tréningek, illetve online tananyagok, ún. infótermékek megvásárlására, melyek az adott téma oldalán érhetők el.
Megrendelésük a "Rendelj most" gomb megnyomásával történik.

A START Életmód Kihívásra jelentkezni az értékesítési oldalba integrált megrendelő űrlapon lehetséges.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele):
– A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található űrlapon keresztül.
– A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el.
– A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 2023.05.01-ig a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét,
ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről.
– Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Fizetési feltételek

A honlapon közvetlenül nincs lehetséges fizetési opció. A Szolgáltató e-mailben küldi ki a Megrendelőnek a számlát. A számla alapján átutalásra van lehetőség.

Az elállás joga

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Garanciák és akciók

Bokori Áron e.v. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt, vagy más akciót, kedvezményt biztosítson.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást.

A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza.

Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve.

Bokori Áron e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást.
Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Bokori Áron e.v.